HAYAT, KÜLTÜR

5 kültürel mirasımız


Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Belki de daha önce duymadığınız 5 kültürel mirasımız.

 
 
Eski Van Horhor Camisi -Van

Eski Van Horhor Camisi -Van

Kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığından hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Mimari özelliklerine bakarak XVIII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Cami enine dikdörtgen planlı olup, güney ve doğu duvarları günümüze ulaşmıştır.

 
 

 

Kıble duvarının ortasına yerleştirilmiş caminin taş mihrabı önemlidir. Dışa taşıntılı mihrap, dikdörtgen görünüşlü, istiridye yivli kavsara ile sonlanan beş kenarlı niş şeklindedir. Mukarnaslı bir tepeliği bulunmaktadır. Üzerinde kök boyalarla yapılmış kalemişi süslemeler mevcuttur.

Görsel sahibi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Murat Cacim

Sivil Mimarlık Örneği Konut - Sinop (2011-51)

Sivil Mimarlık Örneği Konut – Sinop (2011-51)

Erkeç Köyü’nde yer alan ev, ahşap geçme tekniği ile yapılmıştır. Dört köşesi ahşap direklerle taşınan zemin kat ve döşeme üzerinde üst katı olan iki katlı bir yapıdır. Kırma çatılıdır. Alaturka kiremit çatı örtüsü mevcuttur. Çatısında kedilik bölümü vardır. Yapı ve çatı malzemesinin bir bölümü hasarlıdır.

Dereyamanlı Kilise - Nevşehir

Dereyamanlı Kilise – Nevşehir

Nevşehir İli Avanos İlçesinin Dereyamanlar Mevkiinde tüf kayaya oyulmuştur. Narteks 3.50×5 m. ana mekan 12.5×5 m. ölçülerindedir. Tek apsislidir. Kilisenin apsis yer duvarlarında kabartma olarak haç rozet ve geometrik motifler bulunmaktadır. Kilisenin tavan kısmı yer yer dökülmüştür.

 
 
Sivil Mimari Örneği Konut - Sinop

Sivil Mimari Örneği Konut – Sinop

Erkeç Köyü’nde yer alan ev, ahşap geçme tekniği ile yapılmıştır. Dört köşesi ahşap direklerle taşınan zemin kat ve döşeme üzerinde üst katı olan iki katlı bir yapıdır. Kırma çatılıdır. Alaturka kiremit çatı örtüsü mevcuttur. Çatısında kedilik bölümü vardır. Yapı ve çatı malzemesinin bir bölümü hasarlıdır.

Aslan Bey Konağı - Kırıkkale

Aslan Bey Konağı – Kırıkkale

‘’Bey Konağı’’ olarak tanımlanan söz konusu taşınmaz Beyobası Köyü’ne girişte toprak yolun sağ tarafında, çayın kenarında yer almaktadır. Oldukça geniş bir alan içerisinde yer alan Konağı çevreleyen avlu duvarlarının büyük bir bölümü yıkılmış durumdadır. Yine avlu içerisindeki Konağa ait müştemilat yapısının beden duvarları kısmen ayakta olup, yıkılmıştır.

 

Zemin katı düzgün olmayan kesme taş malzemeli, aralarda yatay ahşap hatıllıdır. Üst kat, ahşap iskelet sistem arası kerpiç malzemeli olup, beyaz renk sıvalıdır. Ahşap kırma çatı beden duvarından dışa çıkmalı olup, saçak altı ahşap kaplıdır. Dikdörtgen ve yuvarlak kemerli pencereler ahşap çerçeveli, giriş kattakiler demir parmaklıdır.

 
 

 

Konağa giriş, güney cephesindeki dikdörtgen bir açıklıkla sağlanmaktadır. Kapının hemen üzerinde 1 adet, sol tarafında ise 3 adet dikdörtgen pencere açıklığı bulunmakta olup, sağ taraf sağırdır. Üst katta merkezdeki çıkma, ahşap malzemeli balkon şeklinde düzenlenen ahşap sütuncelerle destekli seyirlik bölümünün her iki yanında 2’şer pencere yer almaktadır.

 

Konak sahibi tarafından kerpiç malzemeli üst katının daha sonradan yapıldığı belirtilen yapının içerisi oldukça harap durumdadır. Zemin bölümlerinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Giriş katındaki odalardan birinde taş malzemeli bir ocak bulunmaktadır. Girişin hemen sağ tarafındaki ahşap merdivenlerle üst kata ulaşılmaktadır. Bir duvarında ahşap dolap sistemi bulunan odaların ahşap kapıları üzerinde dikdörtgen kasetler içerisinde geometrik ve bitkisel bezemeler bulunmaktadır.

Radio Bot
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,