EĞITIM

İlk ve orta dereceli okullarda bütün öğrenciler sınıf geçecek


Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilirken Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarla ilgili yönetmeliği değiştirdi. Resmi Gazete yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, uzaktan eğitim nedeniyle not verilmeyecek, herkes bir üst sınıfa geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, konoravirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre ilkokullarda bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek. Orta dereceli okullarda ise bir önceki dönem puanıyla doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, diğerleri ise başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre, ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

UZAKTAN EĞİTİMDE NOT VERİLMEYECEK

Eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak.

Ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilecek ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

DOĞRUDAN SINIF GEÇİLECEK

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

VELİLER İSTERSE SINIF TEKRARI YAPILABİLECEK

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda da öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

ORTA ÖĞRETİM

Orta dereceli okullarda ise öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve telafi programının da uygulanamaması halinde öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek.

Bir önceki dönem puanı ile doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler ise alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilecek,

MESLEKİ OKULLAR

Meslekî ve teknik okullarda ise sınıf geçme şu şekilde uygulanacak:

-İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

– Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçecek.

– Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu şekilde sınıf geçemeyecek.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

(ANKA)

Radio Bot